
 

Park przy dworze

Szacuje się, że 6-cio hektarowe założenie parkowe w Radoniach powstało w I połowie XIX wieku i w ogólnym zarysie aktualny układ przestrzenny drzew pozostaje w miarę niezmieniony od czasów powstania parku.  Cechą charakterystyczną  dla tamtego okresu było zakładanie ogrodów naturalistycznych, w których  próbowano łączyć układy krajobrazowe i geometryczne. Analiza historii majątku wskazuje na to, że założenie dworsko-parkowe w Radoniach od początku swojego powstania miało charakter rustykalny, a wydzielone wnętrza parkowe pełniły różne funkcje gospodarcze (pastwisko, sad, ogród warzywny), z osiowym, geometrycznie zagospodarowaniem terenu na północ od dworu – w postaci stawu, alej lipowych i dwóch polan.  Pomimo, iż przez ostatnie półwiecze park doświadczał jedynie działań destrukcyjnych człowieka, stanowi on w dalszym ciągu cenny zabytek, a pod pewnymi względami obiekt wręcz unikatowy.   Obecnie rzadkością jest bowiem, by przy dworze, któremu udało się przetrwać ostatnie 60 lat, zachował się również tak liczny i w dobrym stanie drzewostan:  w parku rośnie obecnie ponad 300 drzew i według inwentaryzacji przeprowadzonej w 2001 roku 13% stanowią drzewa o wymiarach predestynujących je do uznania za pomniki przyrody.  Już uznanych za pomniki i oznaczonych tabliczkami jest w tej chwili 9 egzemplarzy:  6 jesionów, 2 dęby i jeden świerk wiciowy.  Zespół dworsko-parkowy we wsi Radonie wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 990.

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA

Wszystkie współczesne zdjęcia zostały wykonane przez obecną właścicielkę zespołu dworsko-parkowego w Radoniach

Strona główna

Historia Dworu

Park

Blog

Oferta

KONTAKT

email: dwor@radoniedwor.pl

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

all right reserved © 2014   Projekt i wykonanie Agencja interaktywna CSD